คัมภีร์พระเวท

โหราศาสตร์ไทย เป็นวิชาที่มาจากคัมภีร์พระเวทในศาสนาพราหมณ์ เพื่อทำนายอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นกับบุคคล สังคม โดยใช้ดวงดาว ผลกรรมต่างๆของมนุษย์ มาเป็นปัจจัยในการกำหนด